LIÊN HỆ

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÒA BÌNH MINH

Địa chỉ: 50/1/58/33 Nguyễn Quý Yêm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. HCM

MST: 0316417495

Điện thoại: 0345 717 954

Wewbsite: hbmfood.com

Email: hbmfoodcorp@gmail.com/ hbmfood@hbmfood.com

 

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÒA BÌNH MINH

Địa chỉ: 50/1/58/33 Nguyễn Quý Yêm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. HCM

MST: 0316417495

Điện thoại: 0345 717 954

Wewbsite: hbmfood.com

Email: hbmfoodcorp@gmail.com/
hbmfood@hbmfood.com